Pileće hrenovke

Pileći hot dog

Poput svih AVE proizvoda iz sklopa hrenovki, i pileći hot dog AVE pripremljen je od biranih komadića kvalitetnog mesa. Pileća kobasica bez koje bi hot dog kifla izgubila na značaju – uistinu pravi hot dog.

Pakiranje: 1000 g

Pileći hot dog bez omota

Poput svih AVE proizvoda iz sklopa hrenovki, i pileći hot dog bez omota AVE pripremljen je bez pojačivača okusa i alergena. Pileća kobasica bez koje bi hot dog kifla izgubila na značaju – uistinu pravi hot dog.

Pakiranje: 400 g