Povijest

Krovna robna marka Grupa Panvita povezuje tri međusobno prepletene djelatnosti: poljoprivredu, meso i proizvode od mesa te ekologiju i energetiku.

Naša je priča počela u dvadesetim godinama 20. stoljeća osnivanjem tadašnjeg banovinskog imanja. Svojom organiziranošću i znanjem imanje je uskoro postalo najveći poljoprivredno-prerađivački pogon u tadašnjoj Kraljevini SHS. Različiti društveno-politički sustavi imanje su razbili na više manjih jedinica koje nisu stvarale dobit. Tek dolaskom Poljoprivrednog gospodarstva Rakičan zaustavljen je negativni trend usitnjavanja i započeo ponovni postupak udruživanja. To što danas poznajemo pod nazivom Grupa Panvita nastavak je tradicije i znanja koje svakodnevno nadograđujemo i oplemenjujemo.

Proizvodnja proizvoda od mesa vuče korijene iz Gornje Radgone, gdje je osnovano jedno od prvih poduzeća koje se u ovoj regiji bavilo preradom svinjskog mesa. Iz malog pogona osnovanog 1922. godine poduzeće je preraslo u vodećeg proizvođača proizvoda od mesa. Priključivanjem Grupi Panvita poduzeće je dobilo nov elan za ostvarenje svoje vizije u području prerade mesa.

Rastući broj peradi u ovom dijelu Slovenije sredinom 20. stoljeća otvorio je vrata suvremenoj klaonici. Kao i danas, perad za tadašnju klaonicu stizala je iz cijelog Prekomurja. Prelaskom na tržišni sustav Grupi Panvita priključila se peradarska djelatnost koja je osigurala viziju i daljnju nesmetanu proizvodnju.

Bez obzira na obnovljenu vizualnu i organsku strukturu poduzeća, i dalje smo vjerno svojim vrijednostima kao što su partnerstvo, samopouzdanje, pouzdanost, prilagodljivost i pripadnost potrošaču.

Danas Grupu Panvita čini 11 povezanih društava u kojima je zaposleno više od 600 osoba i koje ostvaruju svoju misiju u odgovornosti prema ekološki prihvatljivoj proizvodnji hrane i održivom uzgoju životinja.